Σημειώσεις κυκλοφορίας για 27/5/2021

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Προστέθηκε η επιλογή «2» στην εντολή «sv_damage_print_enable», η οποία όταν είναι ενεργοποιημένη εμφανίζει μόνο τη ζημιά που προκαλέσατε μετά τη λήξη του γύρου.
– Οι θέσεις των προπονητών τώρα αποθηκεύονται σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας γύρου.
– Σε Deathmatch, επιδιορθώθηκε η δυνατότητα επέκτασης της ατρωσίας με την επανειλημμένη χρήση της εντολής «open_buymenu».
– Σε Ανακαταλήψεις, η τιμή θωράκισης τώρα παραμένει σταθερή κατά την επιλογή κάρτας.

[ VSCRIPT ]
– Διορθώθηκε πρόβλημα με το κουτί ορίων για οντότητες που είχαν περιστραφεί.

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
– Ancient
— Αναθεώρηση της τέχνης στην περιοχή βόμβας Β και στην περιβάλλουσα περιοχή.
— Υψηλότερη αντίθεση στις υφές βάσης στην περιοχή βόμβας B για καλύτερη αναγνώριση παικτών.
— Διορθώθηκαν τυχαία μικρο-πολύγωνα που έλειπαν από το τοτέμ/άγαλμα στην περιοχή βόμβας Β.
— Ξαναβάφτηκε το κόντρα πλακέ σε ολόκληρο τον χάρτη για καλύτερη αντίθεση.
— Έγινε ίσιο το πέρασμα στον σπασμένο τοίχο προς την περιοχή βόμβας Β.
— Τροποποιήθηκε ελαφρώς η θέση των αρχικών περιοχών των δύο ομάδων.

– Grind
— Μειώθηκαν οι θέσεις παραμόνευσης στο κέντρο για ευκολότερες εναλλαγές.
— Μειώθηκε η κάλυψη στον Κοντό Διάδρομο Α για να επιτρέπονται ωθήσεις πάνω από καπνούς..
— Αφαιρέθηκαν ακούσιες τοποθεσίες ώθησης.
— Διορθώθηκαν πολλαπλά σημεία οπού κολλούσε η βόμβα.
— Μικρές βελτιώσεις ποιότητας και ενημερώσεις τέχνης..

– Mocha
— Βελτιώσεις ψαλιδισμάτων.
— Βελτιώσεις πλέγματος πλοήγησης.
— Προστέθηκαν επιπλέον επισημάνεις περιοχής βόμβας.
— Διορθώσεις σφαλμάτων: Αναβιώσεις σε τύπο παιχνιδιού Deathmatch, ηχητικό τοπίο αρχικής περιοχής ΑΤ, μικρά σφάλματα φωτισμού..

– Cache
— Βελτιστοποιήσεις επιδόσεων. (Ευχαριστούμε leplubodeslapin!)
— Μειώθηκε η ένταση των ήχων των πουλιών.
— Μειώθηκε η αντίθεση σε μερικές υφές.
— Αυξήθηκε ελαφρώς η φωτεινότητα του ουρανού.
— Διορθώθηκαν μικρά προβλήματα. (Ευχαριστούμε imik!)
— Αποκαταστάθηκε το έντονο χρώμα σε ορισμένες υφές και μοντέλα.
— Αποκαταστάθηκαν ορισμένες λεπτομέρειες ακόμα και στις χαμηλότερες ρυθμίσεις γραφικών.