Σημειώσεις κυκλοφορίας για 3/6/2021

[ΜΗ PRIME]
– Οι λογαριασμοί χωρίς κατάσταση Prime δεν θα κερδίζουν πλέον εμπειρία, κατατάξεις, επίπεδα ικανοτήτων, ρίψεις αντικειμένων ή κατάσταση Prime μέσω ώρας παιχνιδιού.
– Οι λογαριασμοί χωρίς Prime δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες κατάταξης.
– Οι λογαριασμοί χωρίς Prime δεν θα μπορούν να ενεργοποιήσουν αντικείμενα επιπλέον εμπειρίας βαθμίδας και δεν μπορούν πλέον να αποκτήσουν μετάλλια υπηρεσίας.

[ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ]
– Παρουσιάζουμε αγώνες χωρίς κατάταξη για τους τύπους παιχνιδιού Ανταγωνιστικό, Δυάδες και Ζώνη κινδύνου.
— Αν και εξακολουθούν να δημιουργούνται με εύρεση παιχνιδιού βάσει ικανότητας, οι αγώνες χωρίς κατάταξη δεν επηρεάζουν το επίπεδο ικανοτήτων και δεν έχουν περιορισμούς στο επίπεδο ικανότητας της παρέας.
— Οι λογαριασμοί χωρίς Prime περιορίζονται σε αγώνες χωρίς κατάταξη, ενώ οι λογαριασμοί Prime μπορούν να επιλέξουν μεταξύ αγώνων κατάταξης ή χωρίς κατάταξη.
— Οι αγώνες κατάταξης θα είναι πάντα με άλλους παίκτες Prime, αποκλειστικά, ενώ οι αγώνες χωρίς κατάταξη θα δημιουργούνται από το ανάμεικτο σύνολο παικτών χωρίς Prime και παικτών με Prime που έχουν επιλέξει να παίξουν σε αγώνα χωρίς κατάταξη.

[VSCRIPT]
– Προστέθηκε το «DebugDrawBoxAngles» για σχεδίαση προσανατολισμένων κουτιών ορίων. Χρήση: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);
– Προστέθηκαν οι συναρτήσεις «GetBoundingMinsOriented» και «GetBoundingMaxsOriented» που επιστρέφουν το ευθυγραμμισμένο σε άξονα κουτί ορίων μιας οντότητας λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχον προσανατολισμό της.

[ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Το Scrimmage αφαιρέθηκε από την Ανταγωνιστική εύρεση παιχνιδιού και αντικαταστήθηκε από την εύρεση παιχνιδιού χωρίς κατάταξη.
– Προστέθηκε κουμπί «Εισαγωγή» στον πάγκο εργασίας του εργαστηρίου που παίρνει ένα αρχείο .tga και δημιουργεί ένα αρχείο .vtf. Εάν το όνομα του αρχείου .tga περιέχει «_normal», το παραγόμενο αρχείο .vtf file θα συνθέτεται με τη σημαία «normal».