Σημειώσεις κυκλοφορίας για 6/7/2021

[ ΕΥΡΕΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ]
– Η εύρεση παιχνιδιού Premier μπορεί πλέον να επιλέγεται μαζί με άλλους χάρτες σε Ανταγωνιστικό.
– Προστέθηκαν προεπιλογές εύρεσης παιχνιδιού σε Ανταγωνιστικό και δυνατότητα αποθήκευσης/φόρτωσης επιλογών αγαπημένων χαρτών.
– Προστέθηκε σύνδεσμος στις «Οδηγίες δίκαιου παιχνιδιού CS:GO» όταν παίζετε σε επίσημους διακομιστές παιχνιδιού.

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Ο έλεγχος διείσδυσης σφαίρας θα αγνοεί εντελώς το μοντέλο παίκτη που πυροβολεί.
– Διορθώθηκε ο επιλογέας δυσκολίας των bot για να εφαρμόζεται σωστά σε αγώνες εκτός σύνδεσης Παιχνιδιών Πολέμου με bot.
– Βελτιώσεις σταθερότητας.