Σημειώσεις κυκλοφορίας για 17/8/2021

[ Διεπαφή ]
– Προστέθηκαν κωδικοί περιοχών 2 γραμμάτων στα πάνελ Αναζητεί παιχνίδι, Προσκλήσεις και Παρακολούθηση συμβάντων.
– Προστέθηκαν κωδικοί γλώσσας 2 γραμμάτων στο πάνελ Παρακολούθηση μετάδοσης.