Σημειώσεις κυκλοφορίας για 9/9/2021

[ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ]
– Προστέθηκε η κάψουλα αυτοκόλλητων Κοινότητας 2021, η οποία περιλαμβάνει μία ποικιλία αυτοκόλλητων από διάφορους καλλιτέχνες Εργαστηρίου Κοινότητας.