Σημειώσεις κυκλοφορίας για 22/9/2021

[ΔΙΑΦΟΡΑ]
– Διορθώθηκε ένα σπάνιο σφάλμα ρυθμίσεων παιχνιδιού όταν προσπαθείτε να παίξετε μερικούς τύπους παιχνιδιών.
– Διορθώθηκε το πρόβλημα αποθέματος χειροβομβίδων σε διακομιστές με τη ρύθμιση sv_infinite_ammo 1.
– Διορθώθηκε ένα ανεπανόρθωτο σφάλμα αρχείου wave όταν χρησιμοποιούταν η επιλογή εκκίνησης εξαναγκαστικού προ-cache.
– Διορθώθηκε μία οπισθοδρόμηση κύλισης στη λίστα χαρτών Εργαστηρίου.
– Διορθώθηκαν οι ραφές υλικών σε αρκετούς πράκτορες Guerrilla Warfare.
– Διορθώθηκε αναντιστοιχία φωνής για τους πράκτορες Gendarmerie.
– Διορθώθηκε το όνομα και η φωνή του πράκτορα διακεκριμένης βαθμίδας των Elite Crew «Επαναστάστης Ζούγκλας | Elite Crew».
– Προστέθηκαν αρκετές υφές φινιρισμάτων μαχαιριών που έλειπαν.

[SDK]
– Ενημερώθηκε το αρχείο lights.rad με τις νεότερες πληροφορίες φωτισμού για δημιουργούς χαρτών.

[ΧΑΡΤΕΣ]
Ancient
– Ενημερώθηκε η εικόνα του ραντάρ για να ταιριάζει με τις νεότερες αλλαγές του χάρτη.

County
– Αντικαταστάθηκαν τα env_sprites με την έκδοση της πλευράς εφαρμογής-πελάτη.
– Αφαιρέθηκαν τα point_spotlights.
– Μειώθηκε ο αριθμός των αντικειμένων των οποίων η κατάσταση μεταφέρεται μέσω δικτύου σε άλλους παίκτες.
– Ενημερώθηκε η εικόνα του ραντάρ.
– Βελτιστοποιήσεις.