Σημειώσεις κυκλοφορίας για 14/12/2021

[ΔΙΑΦΟΡΑ]
– Διορθώθηκε η καθυστέρηση εισόδου μετά το κλείσιμο του κυκλικού μενού.

[LINUX]
– Προστέθηκε πειραματική υποστήριξη Vulkan. Προσθέστε -vulkan στη γραμμή εντολών σας για να ενεργοποιήσετε το Vulkan.