Σημειώσεις κυκλοφορίας για 17/1/2022

[ΓΕΝΙΚΕΣ]
– Διορθώθηκε απρόσμενος τερματισμός του Hammer κατά την εκκίνηση όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Steam.
– Διορθώθηκε η καθυστέρηση εισόδου μετά το κλείσιμο του κυκλικού μενού.

[STEAM INPUT]
– Η λειτουργία FlickStick είναι τώρα ενεργοποιημένη στις Επιλογές > Χειριστήριο, και όχι στον διαμορφωτή SteamInput. Δεσμεύστε τον δεξί μοχλό σας (ή τον προτιμώμενο μοχλό στόχευσης) ως «Κάμερα μοχλού» στον διαμορφωτή.
– Διορθώθηκε το σετ ενεργειών του SteamInput που οριζόταν σε «MenuControls» όταν εστίαζε ξανά στο παράθυρο.
– Βελτιώσεις στην συμπεριφορά του FlickStick.

[ΔΙΕΠΑΦΗ]
– Προστέθηκαν επεξηγήσεις για διευκρίνιση των ρυθμίσεων χειριστηρίου της κονσόλας.
– Διάφορες διορθώσεις σε ρυθμιστικά.

[LINUX]
– Προστέθηκε πειραματική υποστήριξη Vulkan. Προσθέστε -vulkan στη γραμμή εντολών σας για να ενεργοποιήσετε το Vulkan.