Σημειώσεις κυκλοφορίας για 1/3/2022

[ΧΑΡΤΕΣ]
Ember:
– Αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα καρέ ανά δευτερόλεπτο κατά περίπου 30–50% στις περισσότερες περιοχές.
– Άλλαξε ο σχεδιασμός επιλογής τοποθεσίας αναβίωσης και εικόνας φόρτωσης.
– Βελτιώθηκαν τα ονόματα επιλογής τοποθεσίας αναβίωσης.
– Διορθώθηκε η ευθυγράμμιση του ραντάρ για τους θεατές.
– Ο ανελκυστήρας δεν σας σκοτώνει πλέον όταν στέκεστε κάτω από τις πόρτες.
– Τα αντικείμενα τώρα μπορούν να εμφανίζονται πίσω από τον Φάρο και στον υπόγειο θερμοπίδακα.
– Προστέθηκε νέο μονοπάτι στα Ερείπια (προηγουμένως ονομαζόταν Κάσπαχ).
– Διορθώθηκε σημείο όπου κολλούσαν οι παίκτες στα Ερείπια.
– Προστέθηκε νέο μονοπάτι άλματος προς τις οροφές στο Εργοστάσιο (προηγουμένως ονομαζόταν Πόλη).
– Διορθώθηκαν μη ευθυγραμμισμένα ψαλιδίσματα στο Εργοστάσιο.
– Μειώθηκε το ύψος του τοίχου για να δημιουργηθεί μία νέα διαδρομή στο Κέντρο Έρευνας (προηγουμένως ονομαζόταν Γάμμα).
– Βελτιώθηκε η κίνηση στις σκάλες στην Πισίνα με Βράχια B (προηγουμένως ονομαζόταν Ανατολικό Τούνελ).
– Δημιουργήθηκε ξανά το πλέγμα σύγκρουσης σε όλα τα βράχια για να βελτιωθεί η ακρίβεια.
– Προστέθηκαν νέα ογκωδέστατα μοντέλα για να ασχημίσουν περαιτέρω οι χοντροκομμένες περιοχές.
– Βελτιώθηκε ο φωτισμός σε διάφορα μέρη του χάρτη.
– Βελτιστοποιήθηκε το υλικό του νερού.
– Διορθώθηκαν μερικές περιοχές όπου ήταν δυνατό να δει κανείς μέσα από τοίχους.
– Άλλες μικρές διορθώσεις (Ευχαριστούμε Joaokaka1998).

Vineyard:
– Διορθώθηκαν σημεία όπου κολλούσαν οι παίκτες.
– Διορθώθηκαν διάφορα σφάλματα.