Σημειώσεις κυκλοφορίας για 13/5/2022

[STEAM INPUT]
– Προστέθηκε υποστήριξη για την παράμετρο γραμμής εντολών «-nojoy», για να καταστείλει πλήρως την επιβάρυνση επιδόσεων του Steam Input.