Σημειώσεις κυκλοφορίας για 23/5/2022

[ΑΜΒΕΡΣΑ 2022]
– Οι Κάψουλες Αυτόγραφων Πρωταθλητών Αμβέρσα 2022 είναι τώρα διαθέσιμες για αγορά. Το 50% από τα έσοδα υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες παίκτες και τους οργανισμούς.

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Διάφορες βελτιώσεις Steam Input.
– Τροποποιήσεις FlickStick. Γίνεται απόσβεση της στροφής όταν ο μοχλός επιστρέφει στη νεκρή ζώνη.
– Διορθώσεις για εξόπλιση/παρόπλιση σιγαστήρα.
– Προστέθηκαν επιλογές επιτάχυνσης και ακρίβειας για γυροσκόπιο.
– Η κάμερα γυροσκοπίου είναι τώρα ρυθμισμένη για να χρησιμοποιεί ως θεμέλειο 1:1 περιστροφή κόσμου σε περιστροφή παιχνιδιού, σε αντίθεση με αυθαίρετες μονάδες μέτρησης. Αυτό υπολογίζεται γύρω από την προϋπόθεση ότι η δέσμευση «Κάμερα γυροσκοπίου» στο διαμορφωτή Steam Input είναι ρυθμισμένη στη μέγιστη ευαισθησία (600) (Οι νέες επίσημες δεσμεύσεις έχουν ενημερωθεί για τη χρησιμοποιούν).
– Αφαιρέθηκαν οι επιλογές για «Γρήγορη αγορά» του κυκλικού μενού από τις προεπιλεγμένες δεσμεύσεις χειριστηρίου.
– Διορθώθηκε η εντολή «Γιατρικό» του Steam Input.
– Προστέθηκε σύντομο ξεθώριασμα εμφάνισης για τα κυκλικά μενού. Αυτό δεν αλλάζει/καθυστερεί καμία υποκείμενη συμπεριφορά.