Σημειώσεις κυκλοφορίας για 13/9/2022

[ Μουσικό κουτί ]
– Προστέθηκε το «Μουσικό κουτί 花脸 Hua Lian (Painted Face)» και το «Μουσικό κουτί StatTrak™ 花脸 Hua Lian (Painted Face)», τώρα διαθέσιμα για αγορά.