Σημειώσεις κυκλοφορίας για 2/2/2023

[ΧΑΡΤΕΣ]

Boyard
– Διορθώθηκε ώθηση στην κορυφή των αψίδων (ευχαριστούμε Lazavelli).
– Διορθώθηκε κενό πλάγια της σκάλας.
– Χαμήλωσαν τα αιωρούμενα κάγκελα.

Chalice
– Ανακατασκευάστηκαν στοιχεία τέχνης.
– Ενημερώθηκε ο φωτισμός.
– Ενημερώθηκε το ψαλίδισμα.
– Αραίωσαν τα κάγκελα του φρεατίου στην περιοχή βόμβας Α για καλύτερη ορατότητα.
– Προστέθηκαν τοπωνύμια.
– Βελτιώθηκε απόφραξη για καλύτερη αποδοτικότητα.

Anubis
– Διορθώθηκε η οπισθοδρόμηση μιας βελτιστοποίησης.