Σημειώσεις κυκλοφορίας για 8/6/2021

[ ΔΙΕΠΑΦΗ ]
– Διορθώθηκαν σύνδεσμοι ζωντανών παιχνιδιών στο πάνελ συμβάντων.

[ SDK ]
– Ενημερώθηκαν τα δέντρα συμπεριφοράς της τεχνητής νοημοσύνης.
— Προστέθηκε νέος κόμβος «action_secondary_attack».
— Προστέθηκαν νέοι κόμβοι «action_reload» και «condition_is_reloading».
— Οι καταμετρήσεις πυρομαχικών για όλα τα όπλα είναι διαθέσιμες στον Μαυροπίνακα μέσω του πλήκτρου «AmmoCount/weapon_name», με το «AmmoCount/current» να αποθηκεύει την καταμέτρηση πυρομαχικών για το τρέχον όπλο. Αυτά μπορούν να διαβαστούν χρησιμοποιώντας κόμβους όπως «condition_is_less», «condition_is_equal» κτλ.

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
Pitstop
– Γραφική ενημέρωση σε ολόκληρο τον χάρτη με νέες υφές και μοντέλα.
– Γενική βελτιστοποίηση.
– Αφαιρέθηκε ο μικρός χώρος κάτω από την κάθοδο.
– Προσαρμογές φωτισμού και ψαλιδίσματος.

Σημειώσεις κυκλοφορίας για 3/6/2021

[ΜΗ PRIME]
– Οι λογαριασμοί χωρίς κατάσταση Prime δεν θα κερδίζουν πλέον εμπειρία, κατατάξεις, επίπεδα ικανοτήτων, ρίψεις αντικειμένων ή κατάσταση Prime μέσω ώρας παιχνιδιού.
– Οι λογαριασμοί χωρίς Prime δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες κατάταξης.
– Οι λογαριασμοί χωρίς Prime δεν θα μπορούν να ενεργοποιήσουν αντικείμενα επιπλέον εμπειρίας βαθμίδας και δεν μπορούν πλέον να αποκτήσουν μετάλλια υπηρεσίας.

[ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ]
– Παρουσιάζουμε αγώνες χωρίς κατάταξη για τους τύπους παιχνιδιού Ανταγωνιστικό, Δυάδες και Ζώνη κινδύνου.
— Αν και εξακολουθούν να δημιουργούνται με εύρεση παιχνιδιού βάσει ικανότητας, οι αγώνες χωρίς κατάταξη δεν επηρεάζουν το επίπεδο ικανοτήτων και δεν έχουν περιορισμούς στο επίπεδο ικανότητας της παρέας.
— Οι λογαριασμοί χωρίς Prime περιορίζονται σε αγώνες χωρίς κατάταξη, ενώ οι λογαριασμοί Prime μπορούν να επιλέξουν μεταξύ αγώνων κατάταξης ή χωρίς κατάταξη.
— Οι αγώνες κατάταξης θα είναι πάντα με άλλους παίκτες Prime, αποκλειστικά, ενώ οι αγώνες χωρίς κατάταξη θα δημιουργούνται από το ανάμεικτο σύνολο παικτών χωρίς Prime και παικτών με Prime που έχουν επιλέξει να παίξουν σε αγώνα χωρίς κατάταξη.

[VSCRIPT]
– Προστέθηκε το «DebugDrawBoxAngles» για σχεδίαση προσανατολισμένων κουτιών ορίων. Χρήση: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);
– Προστέθηκαν οι συναρτήσεις «GetBoundingMinsOriented» και «GetBoundingMaxsOriented» που επιστρέφουν το ευθυγραμμισμένο σε άξονα κουτί ορίων μιας οντότητας λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχον προσανατολισμό της.

[ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Το Scrimmage αφαιρέθηκε από την Ανταγωνιστική εύρεση παιχνιδιού και αντικαταστήθηκε από την εύρεση παιχνιδιού χωρίς κατάταξη.
– Προστέθηκε κουμπί «Εισαγωγή» στον πάγκο εργασίας του εργαστηρίου που παίρνει ένα αρχείο .tga και δημιουργεί ένα αρχείο .vtf. Εάν το όνομα του αρχείου .tga περιέχει «_normal», το παραγόμενο αρχείο .vtf file θα συνθέτεται με τη σημαία «normal».

Σημειώσεις κυκλοφορίας για 27/5/2021

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Προστέθηκε η επιλογή «2» στην εντολή «sv_damage_print_enable», η οποία όταν είναι ενεργοποιημένη εμφανίζει μόνο τη ζημιά που προκαλέσατε μετά τη λήξη του γύρου.
– Οι θέσεις των προπονητών τώρα αποθηκεύονται σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας γύρου.
– Σε Deathmatch, επιδιορθώθηκε η δυνατότητα επέκτασης της ατρωσίας με την επανειλημμένη χρήση της εντολής «open_buymenu».
– Σε Ανακαταλήψεις, η τιμή θωράκισης τώρα παραμένει σταθερή κατά την επιλογή κάρτας.

[ VSCRIPT ]
– Διορθώθηκε πρόβλημα με το κουτί ορίων για οντότητες που είχαν περιστραφεί.

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
– Ancient
— Αναθεώρηση της τέχνης στην περιοχή βόμβας Β και στην περιβάλλουσα περιοχή.
— Υψηλότερη αντίθεση στις υφές βάσης στην περιοχή βόμβας B για καλύτερη αναγνώριση παικτών.
— Διορθώθηκαν τυχαία μικρο-πολύγωνα που έλειπαν από το τοτέμ/άγαλμα στην περιοχή βόμβας Β.
— Ξαναβάφτηκε το κόντρα πλακέ σε ολόκληρο τον χάρτη για καλύτερη αντίθεση.
— Έγινε ίσιο το πέρασμα στον σπασμένο τοίχο προς την περιοχή βόμβας Β.
— Τροποποιήθηκε ελαφρώς η θέση των αρχικών περιοχών των δύο ομάδων.

– Grind
— Μειώθηκαν οι θέσεις παραμόνευσης στο κέντρο για ευκολότερες εναλλαγές.
— Μειώθηκε η κάλυψη στον Κοντό Διάδρομο Α για να επιτρέπονται ωθήσεις πάνω από καπνούς..
— Αφαιρέθηκαν ακούσιες τοποθεσίες ώθησης.
— Διορθώθηκαν πολλαπλά σημεία οπού κολλούσε η βόμβα.
— Μικρές βελτιώσεις ποιότητας και ενημερώσεις τέχνης..

– Mocha
— Βελτιώσεις ψαλιδισμάτων.
— Βελτιώσεις πλέγματος πλοήγησης.
— Προστέθηκαν επιπλέον επισημάνεις περιοχής βόμβας.
— Διορθώσεις σφαλμάτων: Αναβιώσεις σε τύπο παιχνιδιού Deathmatch, ηχητικό τοπίο αρχικής περιοχής ΑΤ, μικρά σφάλματα φωτισμού..

– Cache
— Βελτιστοποιήσεις επιδόσεων. (Ευχαριστούμε leplubodeslapin!)
— Μειώθηκε η ένταση των ήχων των πουλιών.
— Μειώθηκε η αντίθεση σε μερικές υφές.
— Αυξήθηκε ελαφρώς η φωτεινότητα του ουρανού.
— Διορθώθηκαν μικρά προβλήματα. (Ευχαριστούμε imik!)
— Αποκαταστάθηκε το έντονο χρώμα σε ορισμένες υφές και μοντέλα.
— Αποκαταστάθηκαν ορισμένες λεπτομέρειες ακόμα και στις χαμηλότερες ρυθμίσεις γραφικών.

Σημειώσεις κυκλοφορίας για 13/5/2021

[ CSGO ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 360 ]
– Προσαρμόστηκε ο υπολογισμός για τη βαθμολογία κατηγορίας επίδοσης όπλου.

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Διορθώθηκε μία περίπτωση όπου οι παίκτες λάμβαναν διπλές ειδοποιήσεις σχετικά με την εκκίνηση παιχνιδιού σε μη έμπιστη λειτουργία.

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
Ancient
– Εφαρμόστηκε Cubby 2.0 στη διασύνδεση μέσης προς A, για να αφαιρεθεί η ευτελής οπτική γωνία ώμου προς την περιοχή βόμβας
– Έγινε πιο λεπτή η κομψή πέτρα, επίσης στη διασύνδεση μέσης προς A
– Αραιώθηκαν τα φυλλώματα και βελτιώθηκε το ψαλίδισμα στη γλάστρα ώθησης κοντά στην κύρια A
– Χαμήλωσε η ένταση των πουλιών στο ηχητικό τοπίο
– Αφαιρέθηκε το ψαλίδισμα από την κορυφή της πινακίδας περιοχής βόμβας στην περιοχή A, επιτρέποντάς σας να ωθείτε τον εαυτό σας από τη γλάστρα κοντά στην κύρια είσοδο T
– Προστέθηκε ψαλίδισμα vphysics στο νερό της αρχικής περιοχής T ώστε να μη βυθίζονται πλήρως τα όπλα
– Πάρα πολλές προσαρμογές με τη βούρτσα ψαλιδίσματος
– Εμποδίστηκε η είσοδος των χειροβομβίδων σε απρόσιτο κτήριο κοντά στην είσοδο T προς τη μέση
– Φράχτηκαν τα κενά pixel μέσα από τη σκαλωσιά κοντά στην περιοχή B
– Φράχτηκαν τα κενά pixel μέσα από τη χαραμάδα της πόρτα στη νέα διαδρομή των ΑΤ προς την περιοχή A
– Απλοποιήθηκε η σύγκρουση χειροβομβίδων σε ταράτσες
– Γενικές βελτιστοποιήσεις

Grind
– Είναι πλέον δυνατό το σερφάρισμα στον τοίχο στο μακρύ A
– Διορθώθηκε αόρατος τοίχος κοντά στην περιοχή B
– Διορθώθηκε ώθηση εκτός χάρτη κοντά στην περιοχή A
– Διορθώθηκε σύγκρουση τοίχου κοντά στην περιοχή A
– Διορθώθηκε σύγκρουση πυλώνων κοντά στην περιοχή A
– Μικρές ενημερώσεις τέχνης κοντά στην αρχική περιοχή T

Frostbite
– Διορθώθηκε μια υπαναχώρηση με ρίψεις αέρος
– Διορθώθηκαν σημεία όπου παίκτες κολλούσαν (ευχαριστούμε Jakob και conzept)
– Διορθώθηκε ένα κενό στο έδαφος
– Ανακατασκευάστηκαν τα μοντέλα του παρατηρητηρίου

Σημειώσεις κυκλοφορίας για 6/5/2021

[ CS:GO ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 360 ]
– Ενημερώθηκαν οι εικόνες θερμικού χάρτη για Calavera, Grind, Mocha και Pitstop

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Αφαιρέθηκε η επιλογή για αναζήτηση κοντινών παικτών για αποστολές Προστάτη
– Βελτιώσεις ασφάλειας και σταθερότητας

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
Ancient
– Ενημερώθηκε η εικόνα του μικρού χάρτη

Pitstop
– Ενημερώθηκε στην τελευταία έκδοση από το Εργαστήρι