Julkaisutiedot 3.6.2021

[TILIT ILMAN PRIME-TILAA ]
– Tilit ilman Prime-tilaa eivät enää ansaitse kokemuspisteitä, tasoja, taitotasoja esinelöytöjä tai Prime-tilapäivitystä pelaamalla.
– Tilit ilman Prime-tilaa eivät voi osallistua ranked-peleihin.
– Tilit ilman Prime-tilaa eivät voi aktivoida tason lisäkokemuspisteillä ansaittuja esineitä tai lunastaa palvelusmitaleja.

[ TAVALLISET PELIT ]
– Tavalliset pelit lisätty Asetoveri-, Vaaravyöhyke- ja kilpailulliseen pelimuotoon.
— Tavallisten pelien pelihaku perustuu yhä taitotasoon, mutta pelihaussa ei ole taitotasorajaa eikä pelaajien taitotaso muutu.
— Tilit ilman Prime-tilaa voivat pelata ainoastaan tavallisia pelejä, kun taas Prime-tilit voivat valita ranked- ja tavallisten pelien välillä.
— Ranked-peleissä on ainoastaan Prime-pelaajia, kun taas tavallisissa peleissä voi olla sekoitus Prime-pelaajia ja pelaajia ilman Prime-tilaa.

[VSCRIPT]
– Lisättiin “DebugDrawBoxAngles” kierrettyjen bounding boxien piirtämiseen. Käyttö: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);
– Lisättiin “GetBoundingMinsOriented”- ja “GetBoundingMaxsOriented”-funktiot, jotka palauttavat akselien suuntaisen bounding boxin objektin tämänhetkisen asettelun huomioon ottaen.

[SEKALAISTA]
– Kahakka-pelit poistettiin kilpailullisesta pelihausta ja korvattiin tavallisilla peleillä.
– Lisättiin Workshop-työpöytään Tuo-painike, joka muuntaa .tga-tiedoston .vtf-tiedostoksi. Jos .tga-tiedoston nimi sisältää “_normal”, luotu .vtf-tiedosto käännetään myös “normal”-merkinnällä.