Julkaisutiedot 1.3.2022

[KARTAT]
Ember:
– Lisättiin ruudunpäivitystä noin 30–50 % useimmilla alueilla.
– Muutettiin aloitusvalintojen ja latausruudun kuvitusta.
– Parannettiin aloituspaikkavalintojen nimiä.
– Korjattiin tutkan kohdistusta katsojille.
– Hissi ei enää tapa, kun seisoo ovien alla.
– Esineet voivat nyt ilmestyä majakan takana ja maanalaisella geysirillä.
– Lisättiin uusi kivipäällysteinen polku raunioille (aiemmin Kasbah).
– Korjattiin raunioilla kohtia, joihin jäi jumiin.
– Lisättiin uusi hyppypolku teollisuusalueelle (aiemmin nimeltään kaupunki).
– Korjattiin väärin suunnattua uudelleenpiirtoa teollisuusalueella.
– Madallettiin seinää ja avattiin uusi reitti tutkimuskeskuksessa (aiemmin Charlie).
– Parannettiin portaissa liikkumista kivialtaalla B (aiemmin itätunneli).
– Korjattiin tarkkuuden vuoksi kaikkien kivilavasteiden verkkoa.
– Lisättiin lyller-malleja kikkareisten lysyalueiden lantaamiseksi.
– Parannettiin useamman alueen valaistusta.
– Optimoitiin vesimateriaali.
– Korjattiin alueita, joissa pystyi näkemään seinien läpi.
– Muita pieniä korjauksia. (Kiitos, Joaokaka1998.)

Vineyard:
– Korjattiin kohtia, joihin jäi jumiin.
– Korjattiin useita bugeja.