Spillendringer 11.03.2019

[LOKALISERING]
– Rettelser for flere språk så de ikke bruker reservefonten i stedet for «Lucida Console», som forbedrer leseligheten til netgraph, konsollen og andre visuelle elementer i grensesnittet.
– La til manglende lokaliseringstokener for sluttskjermen i Faresone: «Damage Taken» og «Damage Given».
– Fikset at noen tekster ble avkortet i statuslinjen i grensesnittet.
– Justerte formateringen av «Best av 3», slik at oversettelser ikke lenger overlapper stjerneikonene.
– La til støtte for å bruke variabelen %numtowin% i oversettelser av «Best av 3».