Spillendringer 28.03.2019

[NYTT INNHOLD]
– Et nytt musikksett, EZ4ENCE av The Verkkars, kan nå kjøpes.
– En ny klistremerkekapsel, Feral Predators, kan nå kjøpes.

[KART]
– Vertigo er blitt flyttet fra reservegruppen til aktiv tjeneste-gruppen.
– Cache er blitt flyttet fra aktiv tjeneste-gruppen til reservegruppen.

Vertigo:
– La til nytt dekke nederst i midten – som også fungerer som en rampe til «vinduet» mot bombeområde B.
– Flyttet startplasseringen til antiterroristene litt frem.
– Prioriterte startplasseringer – de fremre plasseringene prioriteres for AT, og de bakre prioriteres for T.
– La til et hjørnerekkverk på gangbroen ved bombeområde B.
– Blokkerte et løft på isolasjonsrullene i AT-start.
– Blokkerte en vinkel over veggen nederst i trappen fra bombeområde B mot T-start.
– Justerte T-trappene opp mot bombeområde B.
– Justerte oppsettet i T-start noe.
– Oppdaterte tønnemodellene ved bombeområdene.
– Skader i heissjakten teller nå i skadestatistikken.
– Fikset diverse sperreproblemer.

[SPILL]
– Granater går ikke lenger gjennom lukkede dører, under visse, sjeldne omstendigheter.
– Spillere kan ikke lenger plukke opp våpen gjennom vegger eller uten direkte siktelinje.

[DIVERSE]
– Fikset at visse teksturer noen ganger ikke ble gjengitt, når det kjøres med startinnstillingen -d3d9ex.
– Fikset et problem som førte til at visse områder ikke ble gjengitt ordentlig, som tilskuer til en spiller som er zoomet inn.
– Fikset at gjenstander som fjernes fra brukerens lager, noen ganger ble vist feil i oppakningen og kjøpemenyen.
– Fikset meldingen som vises når spillere kobler fra, slik at den har nøytrale navn når kommunikasjonsinnstillingen er satt til å fjerne spillernavn.
– La til verdien «consecutive_round_losses» for hvert lag i utdataen fra spilltilstandsintegrasjonen.