Spillendringer 01.05.2019

[DIVERSE]
– Fikset en feil som kunne gjøre at det blinkende lyset på en båret C4, var synlig gjennom geometri.
– Fikset en regresjon i timingen på detonasjon av molotover.
– Fikset en regresjon for bevegelse når man kryper gjennom åpninger ved bakkenivå.
– Fikset en regresjon for våpenpresisjon, når man beveger seg mens man dukker.
– Fikset en liten regresjon i akselerasjonsberegningen.
– Fikset at frakoblede spillere noen ganger ikke ble vist på resultatskjermen i Faresone.
– Fikset en krasj som viste en dialogboks med «CUtlLinkedList overflow».
– Fikset svevende, hvite bokser som dukket opp for noen spillere.

[KART]
Mirage:
– Fikset skyggeleggingen på steinblokkene rundt bombeområde A.

Vertigo:
– Oppdaterte sperringer på rekkverk av ståltråd, rundt om på kartet.
– Fikset et sted nær T-start, der C4-en kunne sette seg fast.