Spillendringer 22.07.2019

[FARESONE]
– La til ferdighetsgrupper i Faresone.
– Ferdighetsgrupper er synlige i hovedmenyen og som en tilskuer etter at kampen er over.
– Ferdighetsgrupper i Faresone drives av plasseringen i nylige kamper.
– Spillere fra alle ferdighetsgrupper kan delta i kamper sammen.