Spillendringer 30.09.2019

[FRANKRIKE]
– Introduserer røntgenskanner for brukere i Frankrike:

— Røntgenskanneren lar brukere avsløre gjenstanden inne i enhver beholder.
— Hver brukers røntgenskanner er allerede lastet med en eksklusiv gjenstand, som ikke kan byttes – P250 | X-Ray.
— Brukere i Frankrike må først løse inn denne gjenstanden for å kunne bruke røntgenskanneren igjen.

I Frankrike må hver beholder først plasseres i røntgenskanneren for å avsløre gjenstanden den inneholder, før man kan kjøpe en nøkkel. Røntgenskanneren vil bruke opp beholderen og avsløre gjenstanden den inneholder. Man må løse inn gjenstanden for å kunne bruke røntgenskanneren igjen; det er altså ikke mulig å skanne en annen beholder uten å løse inn den avslørte gjenstanden.

I Frankrike kan ikke beholdere lenger kjøpes fra Steam-samfunnsmarkedet, men de kan fremdeles selges.