Veien til Rio-majoren i november

Oppdatering 17.04.2020: Regional major-rangering er blitt oppdatert, gå til denne siden for oppdatert informasjon: Regional major-rangering.

Oppdatering 08.04.2020: Invitasjonene er blitt oppdaterte for å reflektere C0ntacts retur til EUR.

Rio-majoren vil finne sted i november, som den eneste major-turneringen i 2020, og premiepotten vil være på 2 000 000 amerikanske dollar.

Det vil da ha gått over et år siden forrige major. Så for å sikre at Rio-majoren inneholder de beste lagene i verden, kreves det at gjeldende legender og utfordrere viser at de fremdeles er i toppform. På grunn av vanskeligheter med å reise i overskuelig fremtid kommer vi til å gjøre dette regionalt.

Regional major-rangering

Alle lagene som deltar i Rio-majoren i november, vil skaffe seg en invitasjon gjennom regionale rangeringer, som vil oppdateres basert på hvordan de gjør det i de kommende turneringene for regional major-rangering.

Lag som konkurrerer i en RMR-turnering, vil motta major-rangeringspoeng basert på plasseringen. Vi vil ha mer informasjon om poengfordelingen når vi har den endelige listen over major-rangeringsturneringer mellom nå og Rio-majoren.

Den første RMR-turneringen vil skje i mai, og vi har tenkt å ha en RMR-turnering til på høsten. Dessuten, hvis det er noen turneringsarrangører som er interesserte i å endre tidligere planlagte turneringer i 2020 til RMR-turneringer, kan de gjerne kontakte oss.

Hvis vi skal vurdere en turnering som tellende for major-rangering, må den ha invitasjoner til de øverste RMR-lagene i regionen og avholde kvalifiseringer for resten. Det er valgfritt hvilket format og hvor stor premiepott turneringen har, hvor lenge den skal vare, og om den er på nett eller LAN, eller en kombinasjon.

Invitasjoner til Rio-majoren i november

24 lag inviteres til Rio-majoren i november fra seks ulike regioner basert på regional major-rangering.

Det inviteres til sammen 8 legender, 8 utfordrere og 8 kandidater.

Hver region tildeles invitasjoner til majoren basert på hvordan regionen gjorde det i den tidligere majoren. Basert på resultatene i Berlin-majoren 2019 er invitasjonene for hver region følgende:

Invitasjonsfordeling til Rio-majoren i november
EUR CIS NA SA AS OC
Legender 3 2 3* 0 0 0
Utfordrere
(tidligere returnerende utfordrere)
6 1 1 0 0 0
Kandidater
(tidligere nye utfordrere)
2 2 1 1 1 1
Invitasjoner totalt 11 5 5 1 1 1

*Lag som ikke kan reise til sin opprinnelige region, inviteres til å forsvare invitasjonen i regionen de befinner seg i for øyeblikket.

RMR-turneringen mai 2020

Den første runden av disse RMR-turneringene avholdes i mai og arrangeres av ESL. Alle lagene som ville ha blitt invitert til Rio-majoren eller Rio-minoren i mai, inviteres til å konkurrere om en plass fra deres region. Gjeldende legender og utfordrere starter med noen poeng i den regionale major-rangeringen.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan beregnes de regionale major-rangeringene?

 • De regionale major-rangeringene baseres på poeng, og turneringer som finner sted nærmere majoren vil ha større verdi enn tidligere turneringer. Men vi vil ikke ha en detaljert oversikt før vi har en fullstendig liste over årets RMR-turneringer.
 • Vil det være en minor før Rio-majoren i november?

 • Det vil ikke være noen minor-turneringer før Rio-majoren i november. De regionale major-rangeringene brukes til å avgjøre alle de 24 lagene som vil delta i Rio-majoren i november. Lagene vil ikke ha noen annen måte å kvalifisere seg på.
 • Hva skjer med lagene som ble inviterte til minoren i mai?

 • I den første runden av RMR-turneringer i mai, inviteres lag som kvalifiserte seg til minoren i mai (og/eller kvalifiseringen til minoren), til å delta i turneringen i deres respektive region. I senere RMR-turneringer inviteres deltakere basert på deres regionale rangering, med ytterligere ledige plasser som avgjøres gjennom kvalifiseringer.
 • Hva skjer med premiepotten til minoren?

 • Valve sponser rundene for regionale major-rangeringer i mai og på høsten. Hver av disse turneringene vil ha en premiepott på 255 000 amerikanske dollar, fordelt over hver region basert på antallet invitasjoner til legender og utfordrere for den regionen. Den minste premiepotten i en region vil være 10 000 amerikanske dollar.
 • Hva avgjør hvilken region et lag konkurrerer i?

 • Gitt omstendighetene, avgjøres lagenes regioner av hvor de befinner seg for øyeblikket.
 • Hva skjer om et lag endrer region?

 • Regionale major-rangeringer representerer kun hvordan et lag har gjort det i forhold til andre lag i regionen. Derfor vil regionendring føre til at lagets poeng i major-rangeringen nullstilles.
 • Kan et lag endre oppstillingen?

 • Lag kan bytte opptil to medlemmer av oppstillingen i forkant av en turnering i bytte mot 20% av lagets poeng, per spiller. De kan justere oppstillingen innen fristen for å låse den for hver regionale major-rangeringsturnering.