Endringslogg 03.06.2021

[UTEN PRIME]
– Kontoer uten Prime vil ikke lenger motta XP, rang, ferdighetsgrupper, gjenstandsslipp eller Prime gjennom spilletid.
– Kontoer uten Prime vil ikke kunne delta i rangerte kamper.
– Kontoer uten Prime vil ikke kunne aktivere XP-bonuser og kan ikke lenger gjøre krav på tjenestemedaljer.

[URANGERTE KAMPER]
– Innfører urangerte kamper i spillmodusene konkurranse, følgesvenn og faresone.
– Urangerte kamper dannes fremdeles gjennom ferdighetsbasert matchmaking, men de påvirker ikke ferdighetsgruppen og har ingen gruppebegrensninger basert på ferdighetsgruppen.
– Kontoer uten Prime er begrenset til urangert, mens Prime-kontoer kan velge mellom rangert og urangert.
– Rangerte kamper vil alltid utelukkende være med andre Prime-spillere, mens urangerte kamper dannes fra et blandet utvalg av spillere med og uten Prime.

[VSCRIPT]
– La til «DebugDrawBoxAngles» for å gjengi orienterte rammebokser. Bruk: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);
– La til funksjonene «GetBoundingMinsOriented» og «GetBoundingMaxsOriented», som returnerer en enhets justerte rammeboks som tar hensyn til den nåværende orienteringen.

[DIVERSE]
– Øvelse er fjernet fra konkurransespilling, og er erstattet med urangert matchmaking.
– La til en importknapp i Workshop-arbeidsbenken, som tar en .tga-fil og genererer en .vtf-fil. Hvis .tga-filnavnet inneholder «_normal», kompileres den genererte .vtf-filen med «normal»-flagget.