Endringslogg 08.06.2021

[GRENSESNITT]
– Fikset lenker til direktesendte kamper i begivenhetspanelet.

[SDK]
– Oppdaterte atferdstrær for AI.
– La til ny node: «action_secondary_attack».
– La til nye noder: «action_reload» og «condition_is_reloading».
– Mengde ammunisjon for alle våpen er tilgjengelig i Blackboard med «AmmoCount/weapon_name», og «AmmoCount/current» inneholder mengde ammunisjon for våpenet som for øyeblikket er utstyrt. Disse kan leses av med noder som «condition_is_less», «condition_is_equal» osv.

[KART]
Pitstop:
– Grafisk oppdatering til hele kartet med nye teksturer og modeller.
– Forbedret optimalisering.
– Fjernet gjemmested under avsatsen.
– Justerte belysning og sperringer.