Endringslogg 01.02.2022

[SPILL]
– I korte konkurransekamper: Økte innledende tapsbonus til 2 for å minske pistolrundenes økonomiske konsekvenser.

[BUTIKK]
– La til klistremerkekapselen The Boardroom, nå til salgs i spillet.

[DIVERSE]
– Fikset en feil med spilleres startposisjon i konkurransespilling.
– cl_showpos beskyttes nå av sv_cheats. (Takk, Spunj!)

[STEAM INPUT / KONTROLLER]
– Diverse endringer for kontrolleres standardbindinger.
– Flikkspakens opprinnelige dreiehastighet avpasses av utslag på spaken.
– Fikset at man dukket når man gikk ut av menyen med kontrollerens B-knapp.
– Trapper opp sikte over tid umiddelbart etter å ha lukket en sirkelmeny, med mindre spaken er i dødsonen.
– FEILRETTING: Bevegelser opp/ned i tilskueres frie kamera støtter analoge avtrekkere.

[GRENSESNITT]
– Sirkelmenyer (+quickinv/+quickgrenades) lar deg velge molotover/branngranater plukket opp fra det andre laget.
– Sirkelmenyen +quickgrenade etterligner +slot4 ved korte trykk.
– Gjenopprettet «Tilbakestill»-knappen i kontrollerinnstillingene.
– La til egen zoomfølsomhet for gyro, styreplate og styrespak, atskilt fra musen.
– Diverse rettinger av knappesymbol (pågående).

[KART]
Vertigo:
– Fikset at molotover/branngranater gikk gjennom veggen og gulvet i midten.

Shoots:
– Diverse feilrettinger.