Endringslogg 17.02.2022

[STEAM INPUT / KONTROLLER]
Merknad til kontrollerbrukere: Sørg for å ta i bruk igjen standardinnstillingene fra kontrollerkonfigurasjonen i Steam-overlegget.
– Diverse endringer av standardbindinger for kontrollere. Sirkelmenyer for hurtigkjøp utløses nå med styrekorset og skulderknappene mens kjøpemenylaget er aktivt.
– Forenklet handlingslagene som har overstyring for sirkelmenyer. Som standard brukes høyre styrespak til å kontrollere sirkelen. Hvis XYAB er bundet til en sirkelknapp, brukes venstre styrespak istedenfor.
– Rettinger for kjøpemenylaget i dødskamp.
– Sirkelmenyer for konsoll/hurtigkjøp har nå samme oppsett som den vanlige kjøpemenyen.
– Kontrollerstøtte i faresone: Fikset styring i startmenyen. Fikset sideforskyvning med droner.
– Kjent problem: Knappebindinger i overstyrende handlingslag vises ikke i innebygde symboler.

[GRENSESNITT]
Merknad til brukere av «radial_quickinventory.txt»: Du kan bruke «cl_quickinventory_filename» for å peke til et annet filnavn i den samme mappen.
– radial_quickinventory.txt: La til feltet «ROTATION_OFFSET», som roterer hele sirkelen med angitt antall grader.
– Sirkelmenyer for oppakning og granater: Fikset at manglende gjenstander (sprettminer, skjold osv.) ikke ble vist.
– Diverse rettinger av innebygde knappesymbol (pågående).

[DIVERSE]
– La til tjener-convar sv_max_allowed_developer, som høyeste utviklerverdi for tilkoblede klienter.
– getpos og getpos_exact beskyttes nå av sv_cheats.