Endringslogg 01.03.2022

[KART]
Ember:
– Økte FPS betydelig med omtrent 30–50 % i de fleste områder.
– Endret design på bilder ved startvalg og i lasteskjermen.
– Endret stedsnavn på kartet.
– Fikset radarstilling for tilskuere.
– Heisen dreper deg ikke lenger når du står innunder dørene.
– Gjenstander kan nå dukke opp bak fyrtårnet og ved geysiren under bakken.
– La til en ny steinsti i ruinene (tidligere kalt kasbahen).
– Fikset et sted man kunne sette seg fast i ruinene.
– La til en ny vei å hoppe opp på taket i industriområdet (tidligere kalt byen).
– Fikset feiljusterte sperringer ved industriområdet.
– Senket høyden på en vegg for å lage en ny vei ved forskningsanlegget (tidligere kalt Charlie).
– Forbedret framkommelighet i trappen ved steinbasseng B (tidligere kalt østtunnelen).
– Laget kollisjonsmodellen til alle steinmodellene på nytt for å forbedre nøyaktigheten.
– La til nye «chumble»-modeller for å ytterligere møkke til de grove dumpområdene.
– Forbedret lyssettingen på ulike deler av kartet.
– Optimaliserte vannmaterialet.
– Fikset noen steder der man kunne se gjennom vegger.
– Andre mindre rettinger. (Takk, Joaokaka1998!)

Vineyard:
– Fikset steder man kunne sette seg fast.
– Fikset diverse feil.