Endringslogg 28.03.2022

[KART]

Ember:
– Fjernet gamle sperringer på trappene ved steinbasseng B.
– Erstattet trappene ved steinbasseng B med nye trapper i metall.
– Fikset mange mindre feil. (Takk, Joaokaka1998!)
– Geysiren vest for ruinene skyver nå spillere oppover med mindre kraft.
– La til flere slipp rundt fyrtårnområdet.
– Man kan nå stå oppå ventilasjonsanlegget ved leilighetene.
– Fikset en visuell feil i tunnelene under sykehuset.
– Fikset en dør som ikke var solid ved sykehuset.

Vineyard:
– La til nye navn på steder på kartet (låven, broruinene, borgen, kapellet, gården, jordet, festningen, møllen, ruinene, kloakken, tempelet, villaen, vingården, vinanlegget).
– La til kollisjon på balkongene i festningen.
– Justerte trappesperring.
– La til dronesperringer rundt havnen.
– Fikset steder man kunne sette seg fast.
– Fikset diverse feil.
– Særlig takk til nx, fearless, iNilo, lacyyy, Sandwich, Joaokaka1998 og Diddle.