Endringslogg 25.04.2022

[DIVERSE]
– Diverse forbedringer for å gi bedre støtte for Steam Input (fikset glyfer).
– Det er nå lettere å bruke kontroller i kjøpemenyen. Bruker et sirkelsystem med to steg. Det første utslaget velger kategori. Sveip velger gjenstand i kategorien. Dødsone for å gå ut av kategorien. Slipp knappen for kjøpemeny for å kjøpe gjenstanden du holder over, eller høyre avtrekker for å kjøpe uten å forlate menyen. Venstre avtrekker for å donere. Venstre skulderknapp for gjenkjøp, høyre skulderknapp for autokjøp.*
– Bevegelse med musen veksler ikke fra glyfmodus tilbake til PC-/musemodus.
– Fikset radiosirkel: Musehjul utløser ikke lenger bindinger i spillet (dvs. ingen veksling av våpen lenger når man prøver å veksle mellom kommunikasjonssider).

*Ta i bruk standardbindinger for Steam Input igjen gjennom konfigurasjonen for å få denne funksjonaliteten.

[KART]

Climb:
– Gjenskapte alle klatreveggene for å forbedre grafikk og ytelse. (Takk, Andi!)
– La til tau langs klatreveggene.
– Senket slukkeapparater og gelender i trappene i den blå delen.
– La til ulike smådetaljer.
– Forbedringer til sperringer.
– La til eikenøtt.
– La til fat for å forstyrre eksisterende data.
– La til granatsperringer i taket på restauranten for å unngå rare granater.
– Justerte startområder lite grann.
– Fjernet en drill som kunne bli tatt for å være et sluppet våpen i fallrommet.
– La til vphysics-sperring på gulvet i hovedsalen for å hindre at det sluker våpen. (Beklager, TilluXe!)
– Fikset belysning på søylen i foajéen.
– Fikset ødelagt startpunkt i dødskamp.
– Fikset svevende gjenstander. (Takk, Joaokaka1998!)
– Fikset noen stavefeil.

Crete:
– La til ny kunst i sidegaten.
– Fikset uriktig takmateriale.
– Flyttet kasser som gikk inn i hverandre. (Takk, KILLER!)
– Fikset pikselgange. (Takk, Mischief!)
– Diverse forbedringer til sperringer.

Iris:
– Forbedret sperring på bilen nær tunnelen, fikset fortauskanten nær kroen og la til granatsperringer på gjerdet bak kroen. (Takk, Maxim!)
– Fikset områder der brannbomber kunne skade spillere gjennom vegger. (Takk, yeetadogXD!)
– Fikset områder der bomben kunne sette seg fast, svevende gjenstander og at enkelte gjenstander forsvant for tidlig. (Takk, Joaokaka1998!)
– Mindre visuelle endringer omkring på kartet.
– La til en diskret detalj.

Vineyard:
– Fikset en regresjon i landsbyen som kunne brukes til å komme seg utenfor kartet.
– Reduserte betydelig antallet små «displacements» over hele kartet for bedre stabilitet.
– Byttet ut vinduene i festningen.
– Fikset et område nær elven der man tidligere kunne sette seg fast.