Endringslogg 13.05.2022

[STEAM INPUT]
– La til støtte for kommandolinjeparameteren «-nojoy» for å fullstendig ignorere Steam Inputs ytelsesbelastning.