Endringslogg 15.02.2023

[REVOLUTION-KASSEN]
– «AWP | Doodle Lore» er blitt erstattet med «AWP | Duality» i Revolution-kassen.
– Eksisterende «AWP | Doodle Lore»-gjenstander er blitt gjort om til «AWP | Duality».

[KART]
Ember:
– Sesongmarkeringene er over i Ember-land.
– Kartets belysning, tema, teksturer og modeller er nå tilbake i vanlig tilstand.
– Steinteksturene i hulene bruker nå $seamless_scale for forbedret teksturkvalitet og utseende.
– Diverse teksturforbedringer.
– Fikset et problem med en «areaportal».