Pre-release notes for 3/22/2019

The following changes are now available for testing in the «1.36.8.5-rc1» Beta Depot.

[GAMEPLAY]
– Grenades will no longer go through closed doors in certain rare circumstances.
– Players can no longer pick up weapons through walls or without direct line-of-sight.

[MISC]
– Fixed an issue causing certain areas to not render correctly when spectating a player with zoom-in activated.
– Added «consecutive_round_losses» value for each team to Game State Integration output.

Release Notes for 3/21/2019

[MAPS]

Vertigo:
-Switched Wingman version to bombsite B
-Made white metal structures on B site slightly larger, to prevent excessive angles/boost positions
-Added some floor material variation for footstep differentiation (CT corridor to back of A, elevator room near A site, T entrance to mid)
-Lowered C4 explosion radius (from 500 to 400)
-Added grenade clip to roof props in forklift room/lower level that allowed molotovs to burn through to upper level
-Extended catwalk by top of T stairs to B
-Added more railings near A ramp
-Fixed various clipping issues and C4 stuck spots (Thanks bonna97!)
-Blocked weapons from falling into gap at bottom of A ramp (Thanks 3kliksphilip!)
-Boosted ambient light in elevator room near A site
-Removed a unintended boost on HVAC fan in B site

Abbey:
– Replaced pinky box
– Removed sprites from lightsticks in gate house and underpass
– Included material for spikes model near CT spawn
– Added another crate on top of the crates near ivy
– Removed flower pot near B bombsite for better visibility on retakes
– Removed flower pot under the window on A long stairs
– Removed gap between crates on B bombsite
– Removed gap between crate and gazebo on A bombsite

Spillendringer 19.03.2019

[SPILL]
– La til et element på resultattavlen for å vise tapsbonusen til hvert lag i konkurransespilling og Følgesvenn.
– Zeus-x27 vil ikke lenger kunne drepe gjennom vegger.

[DIVERSE]
– Fikset en feil som førte til svart skjerm for brukere med integrert Intel GPU, som kjørte med startinnstillingen -d3d9ex.
– Forbedret køtider i Faresone.
– Fanen for nylige lagkamerater viser nå troppmedlemmer fra Faresone før den pågående faresonekampen er ferdig, slik at du kan invitere dem til en gruppe og spille sammen igjen.
– La til manglende «The» i «The Emperor».

[KART]
– Vertigo er blitt lagt til i konkurransespilling.
– Cobblestone er blitt fjernet fra konkurransespilling.
– Overpass og Nuke er blitt flyttet til Desarmeringsgruppe Delta.
– Cobblestone og Vertigo er blitt flyttet til Desarmeringsgruppe Sigma.

Vertigo:
– Endret ATs inngang til midten, slik at antiterrorister har tryggere rotasjoner mellom bombeområdene.
– Flyttet stabelen med kryssfiner fremover og treboksene nær T-siden i midten, slik at terrorister kan løfte hverandre litt tryggere.
– Jevnet spillerkollisjonen i metalltrappene ved T-start og bombeområde B.
– Oppdaterte lydbildene.
– Flyttet generatoren i T-start til andre etasje.
– Gjorde det litt lettere å kaste granater gjennom taket i T-korridoren mot midten.
– Mindre justeringer og rettelser.

Spillendringer 13.03.2019

[SPILL]
Justerte tapsbonusene med mål om å redusere den onde sirkelen som følger tapsrekker.
– Tapsbonusene baseres nå på antall runder laget har tapt. Antallet øker med én etter hvert tap, og reduseres med én for hver seier (minimum 0).
— Med 0 tap: $1400
— Med 1 tap: $1900
— Med 2 tap: $2400
— Med 3 tap: $2900
— Med 4+ tap: $3400
– Tidligere ble tapsbonusen tilbakestilt etter en seier, men nå reduseres telleren med én.
– Lag begynner fremdeles omgangen med telleren på 1.
– Dette er slått på som standard og kan kontrolleres ved å bruke tjenerinnstillingen mp_consecutive_loss_aversion.
– Tapsbonusen er fremdeles begrenset til mp_consecutive_loss_max ganget med cash_team_winner_bonus_consecutive_rounds.

– La til medvirkninger fra sjokkgranater for spillere som blender en fiende som deretter drepes av en annen spiller. Spillerne som kastet sjokkgranaten vises også i dødsvarslene. Det gjør de derimot ikke hvis en annen spiller gjorde mer enn 40 skade på offeret først.

AUG:
– Nå, som alle har hatt sjansen til å lære å elske AUG-en, har våpenet fått den opprinnelige prisen på $3300 tilbake.
M4A1-S:
– M4A1-S har nå 25 patroner i magasinet, og har 75 i reserve.
Hagler:
– Reduserte prisen på noen hagler: Nova ($1050), Sawed-Off ($1100) og Mag7 ($1300).
– Penetreringen til Nova økt til 1.
– Rekkevidden til Sawed-Off økt til 1400.
– Hagler med enkeltskudd som er midt i ladesekvensen, vil ikke lenger automatisk fortsette å lade etter at en spiller tar det inn og ut fra hylsteret igjen.
C4:
– Fikset en feil som hindret C4-en eller fiender som var synlige gjennom åpne dører, fra å vises på radaren.
– Fikset en sjelden feil der C4-en ble tilbakestilt til et sted som ikke var på bakken.

[PRISMA-KASSE]
– La til Prisma-kassen, som inneholder 17 samfunnsdesignede våpenlakkeringer, og Horizon-knivene i krom som sjeldne spesialgjenstander.

[DIVERSE]
– Ny blandingsfunksjon til oppakningen. Du kan velge hvilke våpen eller musikksett du vil blande, så plukkes det ut ett tilfeldig som utstyres for hvert kart.
– Fikset flere problemer med kommunikasjonsinnstillingen for å fjerne navn.
– Døpte om workshop-arbeidsbenken til «Sidevisning».
– Fjernet visuelle artefakter på noen bilder.

[KART]
Canals:
– Reduserte antall veier rundt bombeområde B.
– Flyttet bombeområde B inn i palasset.
– La til en dør fra trappen i midten til gårdsplassen.
– Gjorde det mulig å hoppe til broen fra stillaset ved B.
– Ny stil på radaren.

Vertigo:
Takk til alle de flittige spillere som fortsatte å teste bombeområde B.
– Blokkerte hoppet fra T-start til bombeområde B (vil fremdeles være mulig når B er åpent).
– Hindret løftet på flomlysene bak A.
– Endret oppsettet bak A, gjorde inngangene til vanlige dører, la til en halv vegg foran stillaset.
– La til dør, som kan brukes, i midten mot bombeområde B.
– Forenklet kollisjonsmodellen til støttejekken.
– Fikset utilsiktet løft ved stillaset på A-rampen.
– Gjorde den betongblokken som man kan løftes opp til ved A, litt større.
– Forbedret sperringer inne i heissjakten.

Samfunnskart:
– Oppdaterte radaren til Abbey og Biome.

Spillendringer 11.03.2019

[LOKALISERING]
– Rettelser for flere språk så de ikke bruker reservefonten i stedet for «Lucida Console», som forbedrer leseligheten til netgraph, konsollen og andre visuelle elementer i grensesnittet.
– La til manglende lokaliseringstokener for sluttskjermen i Faresone: «Damage Taken» og «Damage Given».
– Fikset at noen tekster ble avkortet i statuslinjen i grensesnittet.
– Justerte formateringen av «Best av 3», slik at oversettelser ikke lenger overlapper stjerneikonene.
– La til støtte for å bruke variabelen %numtowin% i oversettelser av «Best av 3».