Lista zmian z dnia 11.02.2019

[Katowice 2019]
– Naprawiono WebAPI zarządzania Wyzwaniem Pick’Em tak, by dostarczały listę identyfikatorów przedmiotów (ItemID), które można wykorzystać podczas przesyłania typowań użytkownika.
– Naprawiono problem powodujący, że powtórki GOTV+ czasami zawieszały się na ekranie wczytywania podczas próby uzyskania utraconych fragmentów lub przekroczenia przepustowości pobierania.
– Naprawiono kilka sporadycznych błędów związanych z interfejsem użytkownika podczas zarządzania typami w Wyzwaniu Pick’Em podczas IEM Katowice 2019.
– Naprawiono kilka wyjątków dla JavaScript.
– Naprawiono błąd powodujący, że stan odświeżania Wyzwania Pick’Em zawieszał się podczas wczytywania.