Lista zmian z dnia 29.05.2019

[WYSZUKIWANIE GIER]
– Ruby zostało dodane do puli map oficjalnego wyszukiwania gier.
– Zoo zostało usunięte z puli map oficjalnego wyszukiwania gier.
– Gracze od teraz będą mogli otrzymać maksymalnie 1. poziom kary czasowej za nadużycie wyrzucania sojuszników, nawet jeżeli uczynili to wielokrotnie w jednym meczu.

[STREFA ZAGROŻENIA]
– Zmniejszono cenę zagłuszacza radaru do 1250$.
– Nieznacznie zmniejszono rozmiar wizjera tarczy balistycznej.
– Podczas rozgrzewki gracze zaczynają lot ze spadochronem z większej wysokości.
– Wskazówki odnośnie dostępności sprzętu w menu zakupów nie będą się już pojawiać podczas rozgrzewki.

[RÓŻNE]
– Zoptymalizowano proces wczytywania mapy poprzez wykorzystanie danych oświetlenia otoczenia zawartych w nowo stworzonych mapach.
– Usunięto komendę odpowiedzialną za dostosowywania parametrów dźwięku.
– Zaktualizowano mapy radaru dla Vertigo.
– Wdrożono poprawki stabilności renderowania śladów.

[MAPY]
Ruby
– Naprawiono błąd tramwaju.
– Wprowadzono niewielkie ogólne zmiany.