Lista zmian z dnia 19.06.2019

[RÓŻNE]
– Naprawiono błąd powodujący, że blog w grze nie wyświetlał czasami najnowszej zawartości.
– Naprawiono brakujące kaskadowe mapy cieni (CSM) na niektórych materiałach w OpenGL.
– Naprawiono błąd wysokości trawy na systemie Linux.

[MAPY]
Dust II
– Naprawiono priorytety odradzania się.
– Naprawiono tzw. „pixelwalk” w wersji retro.
– Dodano nazwy siatek nawigacji do wersji retro.