Lista zmian z dnia 17.07.2019

[RÓŻNE]
– Wyłączono możliwość kupowania śnieżek za pomocą komend w konsoli.
– Naprawiono błąd powodujący przedwczesne ucinanie wiadomości korzystających z niestandardowych znaków na czacie.
– Zwiększono rozmiar bufora dla powiadomień serwera, np. „Gracz x opuścił grę”.