Lista zmian z dnia 25.07.2019

[SIEĆ]
– Dodano framework analizy ruchu sieciowego kanału sieci serwera gry dla każdego połączenia klienta.
– Dodano ustawienie serwera gry o nazwie „net_chan_limit_msec”, które pozwala operatorom serwerów na ograniczenie ilości czasu przetwarzania, jaki serwer gry może spędzić na przetwarzaniu pakietów dla każdego klienta na okres zegara. Klienci, którzy wysyłają pakiety powodujące przekroczenie skonfigurowanej liczby milisekund czasu przetwarzania przez procesor, zostaną wyrzuceni z serwera gry. Włączono limit czasu przetwarzania przez procesor na oficjalnych serwerach gry.
– Dodano ustawienie serwera gry o nazwie „net_chan_stats_dump”, które po włączeniu wykona zrzut statystyk każdego kanału sieciowego, gdy zostanie on wyłączony. Statystyki zawierają rozkład wiadomości, przepustowości łącza i czasu przetwarzania przez procesor.