Lista zmian z dnia 30.09.2019

[FRANCJA]

– Przedstawiamy skaner rentgenowski dla użytkowników we Francji:

— Skaner rentgenowski pozwala użytkownikom na ujawnienie przedmiotu wewnątrz dowolnego pojemnika.
— Do skanera rentgenowskiego każdego użytkownika zostaje dołączony jednorazowy i niewymienialny przedmiot ekskluzywny – P250 | Rentgen.
— Użytkownicy we Francji muszą najpierw odebrać przedmiot, by ponowne użycie skanera było możliwe.

Użytkownicy we Francji muszą każdorazowo umieścić pojemnik w skanerze, by ujawnić przedmiot przed zakupieniem klucza. Skaner zużyje pojemnik i ujawni znajdujący się w nim przedmiot. Aby użyć skanera ponownie, ujawniony przedmiot musi zostać odebrany.

Użytkownicy we Francji nie mogą już kupować pojemników z Rynku Społeczności Steam, ale pojemniki w ich ekwipunkach wciąż mogą zostać sprzedane.