Utrzymanie przejrzystości

Szybka aktualizacja odnośnie naszych planów na Mistrzostwa w 2020:

Część opinii przesłanych nam od drużyn i organizatorów turniejów w odpowiedzi na nasz wpis „Utrzymanie rywalizacji” wspominała o tym, że prowadzenie ligi (a konkretnie współdzielona kontrola nad ligami między drużynami i organizatorami) nie tworzy nowych konfliktów interesów, ponieważ podobne układy istniały w przeszłości i wywodzące się z nich konflikty nie były znaczące.

Mimo że jesteśmy w stanie określić jasne przypadki relacji między drużynami a organizatorami turniejów, które wzbudziły nieufność społeczności, to zgadzamy się z tym, że w krótkiej perspektywie naszym priorytetem powinno być zbieranie większej ilości informacji i wymaganie większej przejrzystości celem właściwej oceny konfliktów interesów.

Tym samym gracze rejestrujący się na Mistrzostwa organizowane w 2020 będą musieli publicznie ujawnić swoje relacje biznesowe z innymi uczestnikami i/lub organizatorem turnieju, by umożliwić publiczną dyskusję na temat wartości, jakie oferują ligi i inne powiązania w porównaniu ze stanowionym ryzykiem. Niezastosowanie się do wymogu ujawnienia relacji biznesowych z organizatorem turnieju bądź jego innymi uczestnikami prawdopodobnie poskutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

Nie mamy w planach dodanie żadnych innych wymogów dotyczących bycia gospodarzem lub uczestniczenia w Mistrzostwach w 2020.