Lista zmian z dnia 03.02.2020

[RÓŻNE]
– Poprawiono drzewa decyzyjne botów, w tym dodając obsługę tarczy balistycznej.
– Umożliwiono kontrolę języka gry przez zakładkę „Język” we właściwościach gry.
– Dodano obsługę języka greckiego, hiszpańskiego latynoamerykańskiego oraz wietnamskiego.
– Zmieniono interfejs głosowania, by wyświetlał nazwy map zaczynające się od wielkich liter.
– Naprawiono wiele nieprzetłumaczonych tekstów w interfejsie użytkownika.

[MAPY]
– Jungle
— Przerobiono wieżę radiową (od teraz można wejść tylko na dwa pierwsze piętra).
— Dodano kilka nowych budynków blisko Bety, transportowca, wieży radiowej i Charlie.
— Poprawiono kolizję na całej mapie.
— Dodano więcej osłon w postaci obiektów, by uczynić mapę mniej otwartą.
— Dodano więcej skrzyń z łupami.
— Zaktualizowano radar mapy.
— Naprawiono wiele błędów zgłoszonych przez społeczność.
— Zmniejszono trawę.
— Zmniejszono gęstość mgły.
— Zmieniono oświetlenie w paru obszarach.