Lista zmian z dnia 24.02.2020

[AGENCI]
– Przedstawiamy naszywki – nowe przedmioty umożliwiające dostosowanie posiadanych przez was agentów. Po ich użyciu można je usunąć, ale nie odzyskać.
– Dodano obsługę przetasowania agentów w slotach wyposażenia.

[INTERFEJS]
– Dodano używanego agenta do menu zakupów.
– Przesunięto ikony możliwych do zakupu przedmiotów na koło zakupów.
– Wywołanie menu zakupów od teraz wycentruje kursor myszy do środka koła zakupów.
– Dodano obsługę lokalizacji symbolu waluty dla cen w grze.
– Dodano obsługę edytowania oraz podglądu celownika w opcjach gry.
– Dodano obsługę dzielenia się i importowania celowników za pomocą kodów.

[MAPY]
– Breach:
— Naprawiono miejsce na środku, w którym mogła zaklinować się bomba.
— Naprawiono niedziałającą barierę na strefie detonacji A w trybie Skrzydłowy.
— Dodano kolejny model kolizji do schodów na środku.
— Pomniejsze poprawki wizualne.
— Od teraz broń nie będzie przenikać przez drzwi obok okna na strefę detonacji A.
— Dodano kolizję do znaku na długiej przy strefie detonacji A, przez co gracze (oraz bomba) nie mogą sięgnąć jego górnej powierzchni.
— Poprawiono kolizję w kilku miejscach.

– Studio:
– Poprawiono kolizję i geometrię w obrębie strefy detonacji A.
– Usunięto obszar na piętrze w pobliżu strefy detonacji B, na którym nie odbywała się rozgrywka.
– Naprawiono błąd powodujący, że gracze nie otrzymywali obrażeń od detonacji bomby.
– Poprawiono kolizję na całej mapie.
– Naprawiono miejsca, w których mogła utknąć bomba.
– Naprawiono błąd powodujący, że gracze mogli wykorzystać podsadzanie się do wyjścia poza mapę.
– Poprawiono wygląd ulic od strony terrorystów i antyterrorystów.
– Dodano oznaczenia celów do każdej strefy detonacji.

[RÓŻNE]
– Przyspieszenie ruchu podczas kucania z AWP jest od teraz stałe i nie będzie nagle wzrastać podczas wystrzału.
– Zwiększono maksymalny limit liczby klatek na sekundę w trybie Turniejowym do 400 w celu obsługi monitorów o wyższej częstotliwości odświeżania.
– Naprawiono błąd macierzy przekształcenia liniowego podczas tworzenia instancji navblockera poprzez szablony obróconych punktów.
– Naprawiono błąd renderingu pod wodą powodujący nagłe zamknięcie gry na systemie macOS.