Lista zmian z dnia 27.07.2020

[RÓŻNE]
– Zoptymalizowano pliki shaderów platformy i pliki konfiguracji dźwiękowej, by znajdowały się w skompresowanych plikach VPK.

[MAPY]
Mutiny
– Naprawiono różne problemy związane z ptakami.
– Otwarto róg na drodze gruntowej przy strefie odrodzenia antyterrorystów.
– Naprawiono miejsce na małej łodzi, w którym mogła zaklinować się bomba.
– Ulepszono płynność gry dla niskich/średnich shaderów.
– Ulepszono optymalizację na całej mapie.
– Otwarto sufit od strony terrorystów do górnej części strefy detonacji B, aby umożliwić użycie granatów.
– Naprawiono miejsce na strefie detonacji B, w którym można było strzelać przez ścianę w jednym kierunku.
– Naprawiono błąd renderowania na szczycie budynku na strefie detonacji B.
– Większość małych obiektów od teraz zanika na danym dystansie.
– Dostosowano niektóre pozycje odradzania w trybie Deathmatch.
– Zastąpiono skały kwiatami przy schodach prowadzących od strony antyterrorystów do strefy detonacji A.
– Usunięto roślinność w różnych miejscach w celu zwiększenia widoczności.
– Naprawiono miejsce do podsadzki w windzie przy strefie detonacji A.
– Naprawiono miejsce pod kamieniami na strefie detonacji A, w którym można było schować podłożoną bombę.
– Naprawiono wiszące w powietrzu filary kościoła.
– Naprawiono źle wyrównane kamienne płyty na strefie odrodzenia terrorystów.
– Naprawiono źle wyrównane tekstury kościoła.
– Ulepszono kolizję w wielu miejscach.
– Ulepszono kolizję granatów w wielu miejscach.
– Zaktualizowano widok mapy.

Swamp
Główne zmiany:
– Zwiększenie wydajności w niektórych miejscach (2-5%).
– Dźwięki aligatorów i żab są cichsze i mniej niepokojące.

Strefa detonacji A:
– Rozjaśniono tło przy płocie na długiej przy A (po stronie antyterrorystów).
– Zmniejszono czerwoną osłonę z dykty na długiej przy A (po stronie terrorystów).
– Rozjaśniono pokój przy krótkiej przy A oraz ułatwiono terrorystom sprawdzanie pozycji przy wejściu.
– Zablokowano otwór na strefie odrodzenia terrorystów, który gracze mogli wykorzystać do podsadzenia się i zajrzenia na długą przy A.

Środek:
– Dodano drewnianą osłonę pod kładką, by gracze nie mogli patrzeć bezpośrednio w dół na wejście do krótkiej przy A (po stronie terrorystów).
– Usunięto paletę, na którą gracze mogli wskoczyć i się zaklinować.

Strefa detonacji B:
– Zbalansowano obszar strefy detonacji.
– Dodano kolizję do żurawia.
– Dodano kolizję do lampy ulicznej.
– Dodano osłonę z dykty na strefę detonacji.
– Usunięto niektóre barierki wokół strefy detonacji dla ułatwienia ruchu.
– Dodano skrzynkę z bezpiecznikami, płot i dyktę blisko wejścia na strefę detonacji B, by zmniejszyć liczbę miejsc do ukrycia się.
– Dodano dyktę w rogu blisko wejścia na strefę detonacji B, by zmniejszyć liczbę miejsc do ukrycia.
– Dodano płot i dyktę w wodzie dookoła gniazda snajperskiego na długiej przy B dla większej czytelności (po stronie antyterrorystów).