Lista zmian z dnia 29.07.2020

[RÓŻNE]
– Naprawiono regresję wydajności podczas odtwarzania dema z punktu widzenia gracza.
– Naprawiono nazwy domen zaczynające się od cyfry, by dało się je zinterpretować poprzez DNS w ramach komendy „connect”.
– Dodano ustawienia po stronie serwera o nazwie „sv_closecaption”, które steruje wyświetlaniem napisów podczas gry. Domyślnie są one wyświetlanie w czacie misji szturmu kooperacyjnego.
– Dodano animowane tła głównego menu dla map Mutiny i Swamp.

[MAPY]
Mutiny

Optymalizacje:
– Dodano kilka areaportali, by zwiększyć optymalizację od strefy terrorystów do dolnej części strefy detonacji B.
– Dostosowano odległości zanikania dla niektórych obiektów, by zwiększyć wydajność.
– Usunięto niektóre zbędne obiekty roślinności.

Rozgrywka:
– Zwiększono wysokość osłony na platformie strefy detonacji A.
– Usunięto lampę poza strefą detonacji B, która zasłaniała miejsca do sprawdzania pozycji.
– Usunięto nieco roślinności na strefie detonacji B po stronie antyterrorystów w celu zwiększenia widoczności.
– Naprawiono miejsce do podsadzki na środku blisko łącznika do strefy detonacji A.
– Dodano kilka skrzynek w rogu przy ścieżce gruntowej niedaleko strefy odrodzenia antyterrorystów.
– Usunięto beczki i sterty drewna przy strefie odrodzenia antyterrorystów dla zwiększenia płynności ruchu.
– Ulepszono kolizję w wielu miejscach.
– Dodano model kolizji do płonących stert drewna.
– Usunięto niedokładne miejsca kolizji granatów od strony terrorystów do górnej części strefy detonacji A, samej strefy A i ściany na górze środka mapy.

Różne:
– Armaty statku od teraz mogą strzelić w kierunku morza z okazji wybuchu bomby (dzięki, ZooL!).
– Naprawiono możliwość widzenia wrogów na radarze przez skrzynie z plandekami.
– Naprawiono błąd powodujący, że upuszczone granaty i broń spadały w skrzynie z plandekami.
– Naprawiono mewy, które nie ginęły po ich zastrzeleniu (ale proszę nie strzelać w mewy).
– Dodano więcej szczegółów do domu przy górnej części strefy terrorystów w kierunku strefy detonacji A.
– Zwiększono odległości renderowania różnych obiektów w okolicach doku.
– Naprawiono miejsca na środku, w których bomba mogła utknąć.
– Połączono displacementy przy strefie detonacji A.
– Uszczelniono wiele ścian w poczekalni (Lobby).
– Usunięto trochę nieprzyjemnego mchu przy schodach do tzw. Nieba.
– Zmieniono palmę w windzie.
– Naprawiono wiele miejsc o szerokości kilku pikseli, po których można było się poruszać (dzięki, ALJN!).