Lista zmian z dnia 17.08.2020

[RÓŻNE]
– Od teraz po ujawnieniu rang na koniec meczu tabela wyników będzie wyświetlać, którzy gracze dołączyli do meczu jako jeden zespół.
– Średni czas oczekiwania na znalezienie meczu na oficjalnych serwerach gry jest od teraz podawany specyficznie dla regionu.
– Połączenie korzystające ze zdalnej konsoli (tzw. rcon) ze strony klienta będzie od teraz nawiązywane asynchronicznie.
– Adres rcon nie może zostać zmieniony po połączeniu się z dedykowanym serwerem.
– Dodano opcję „rcon_connected_clients_allow”, by uniemożliwić klientom łączenie się z innymi dedykowanymi serwerami poprzez rcon.
– Wiele poprawek stabilności.