Lista zmian z dnia 8/26/2020

[RÓŻNE]
– Naprawiono rzadki przypadek, w którym kamera trenera mogła pozostać w trybie swobodnego poruszania się.
– Uczyniono komendę net_dumpeventstats używalną tylko po włączeniu komendy sv_cheats 1.

[MAPY]
Swamp
– Zwiększono wydajność.
– Dodano nowy radar.
– Podniesiono dno wody, by usprawnić widoczność graczy znajdujących się za łodziami.
– Naprawiono niewidzialne pluśnięcia wody.
– Ściszono dźwięki otoczenia.
– Dodano nową ścieżkę ze środka do „nieba”, by zbalansować środek i uczynić go bardziej atrakcyjnym.
– Dodano więcej przestrzeni do „nieba” w kierunku nowej ścieżki dla uzyskania lepszych kątów widzenia.
– Zamknięto szczelinę w drewnianym płocie na długiej na strefie detonacji A od strony terrorystów.
– Zamknięto linię widoku z miejsca odrodzenia antyterrorystów na długą na strefie detonacji A.

Mutiny
– Zwiększono wydajność na wszystkich obszarach mapy.
– Dostrojono i poprawiono kolizję.
– Dostosowano oświetlenie otoczenia, by stworzyć lepszy kontrast wizualny.
– Usunięto roślinność na murze na strefie detonacji A.
– Dodano liczne funkcje aktywujące reset pozycji bomby wokół obydwu stref detonacji oraz doku.
– Przedłużono dok oraz delikatnie przeniesiono do tyłu strefę odrodzenia terrorystów, by dać antyterrorystom więcej czasu.
– Dostosowano osłony na całej mapie.
– Dostrojono mur na strefie detonacji A celem uzyskania wyrazistszych kątów widzenia oraz ułatwiono wskakiwanie na niego.
– Zmniejszono obrażenia zadawane przez strzały przez drzwi na strefie detonacji B.
– Obniżono część muru na strefie detonacji A.
– Zmieniono formację skalną na górnej części ścieżki terrorystów do strefy detonacji A na ceglany mur, by zwiększyć widoczność oraz zdolność do rzucania granatów.
– Naprawiono różne problemy z oświetleniem i teksturami.

Cache
– Wprowadzono drobne poprawki wizualne.
– Naprawiono błąd z zacinaniem się drzwi.
– Naprawiono nadużycie związane z koktajlem Mołotowa w ciemni na środku.
– Zaktualizowano siatki nawigacyjne.
– Przywrócono działanie odgłosów tła.