Lista zmian z dnia 27.05.2021

[RÓŻNE]
– Dodano opcję „2” do komendy sv_damage_print_enable, która po ustawieniu wypisze obrażenia dopiero po zakończeniu rundy.
– Pozycje trenerów są od teraz zapisywane w plikach zapasowych rundy.
– Naprawiono możliwość przedłużenia okresu nietykalności poprzez nieustanne wywoływanie polecenia „open_buymenu” w trybie Deathmatch.
– W trybie Odbijanie wartość pancerza od teraz jest stała podczas wyboru kart. [VSCRIPT]
– Naprawiono problem z wielościanem określającym względny rozmiar obiektów w świecie gry dla obróconych obiektów.

[MAPY]
– Ancient
— Dokonano rewizji wyglądu strefy detonacji B i otaczającego obszaru.
— Zwiększono kontrast bazowych tekstur na strefie B w celu zwiększenia widoczności graczy.
— Naprawiono losowe brakujące mikrowielokąty w totemie/strukturze na strefie B.
— Zmieniono kolor dykty na całej mapie w celu zwiększenia kontrastu.
— Wyprostowano przejście ze zniszczoną ścianą na strefie B.
— Poprawiono miejsca odrodzeń w obu drużynach.

– Grind
— Zmniejszono miejsca do czajenia się na środku w celu upłynnienia rotacji.
— Obniżono osłonę na krótkiej na strefie A w celu umożliwienia podsadzek ponad dym z granatów.
— Usunięto niezamierzone miejsca do podsadzek. — Naprawiono kilka miejsc, w których mogła utknąć bomba.
— Pomniejsze aktualizacje do grafik i jakości rozgrywki.

– Mocha
— Ulepszenia kolizji.
— Ulepszenia siatki nawigacyjnej.
— Dodano kolejne znaczniki stref detonacji.
— Poprawki błędów: miejsca odrodzenia w trybie Deathmatch, dźwięki tła w strefie odrodzenia antyterrorystów, pomniejsze błędy oświetlenia.

– Cache
— Optymalizacje wydajności (dzięki, leplubodeslapin!).
— Zmniejszono głośność odgłosów ptaków.
— Zmniejszono kontrast na niektórych teksturach.
— Nieznacznie rozjaśniono niebo.
— Naprawiono pomniejsze problemy (dzięki, imik!).
— Przywrócono żywe kolory wybranym teksturom i modelom.
— Przywrócono wybrane szczegóły nawet na najniższych ustawieniach graficznych.