Lista zmian z dnia 22.09.2021

[RÓŻNE]
– Naprawiono rzadki błąd nieprawidłowych ustawień gry podczas próby zagrania w niektóre tryby gry.
– Naprawiono problem amunicji granatów na serwerach z ustawieniem „sv_infinite_ammo 1”.
– Naprawiono krytyczny błąd pliku WAV, gdy używane było ustawienie uruchamiania wymuszające buforowanie wstępne.
– Naprawiono błąd regresji przewijania na liście map w warsztacie.
– Naprawiono krawędzie tekstur na niektórych agentach partyzantów.
– Naprawiono niezgodność głosów agentów żandarmerii.
– Naprawiono imię i głos agenta o wybitnych zdolnościach z frakcji Elite Crew – „Tropikalny rebeliant | Elite Crew”.
– Dodano kilka brakujących tekstur wykończeń noża.

[SDK]
– Zaktualizowano plik lights.rad o najnowsze informacje o oświetleniu dla twórców map.

[MAPY]
Ancient
– Zaktualizowano obraz radaru, by był zgodny z najnowszymi zmianami na mapie.

County
– Zastąpiono env_sprites wersją kliencką.
– Usunięto point_spotlights.
– Zastąpiono niektóre obiekty fizyczne wersjami niesieciowymi.
– Zaktualizowano obraz radaru.
– Optymalizacje.