Lista zmian z dnia 23.09.2021

[RÓŻNE]
– Naprawiono nieoczekiwane zamknięcie, które czasami miało miejsce, gdy użytkownicy grali mecze w trybie Strefy zagrożenia kilka razy z rzędu.
– Duży X na ziemi na strefie detonacji w misji „Deszcz rekinów” w trybie Obrońcy w 1. tygodniu już nie będzie znikał.
– Usunięto „cl_forcepreload” i opcję uruchamiania klienta „preload”. Były one kopiowane do plików konfiguracyjnych z internetu przez graczy, ale powodowały nieoczekiwane zamknięcia, długie czasy wczytywania i ścinanie gry.
– Terroryści już nie będą w stanie kupić tarczy balistycznej poprzez opcję podarowania broni.
– Maksymalna kara czasowa za umyślne przeszkadzanie została wydłużona z 1 do 14 dni.
– Naprawiono błąd związany ze zlokalizowanym łańcuchem tekstowym w wyskakującym oknie akceptacji.