Lista zmian z dnia 01.02.2022

[ROZGRYWKA]
– W krótkich meczach Turniejowych zwiększono początkową serię przegranych rund do 2, by ograniczyć ekonomiczny wpływ rund pistoletowych.

[SKLEP]
– Dodano pojemnik z naklejką sali konferencyjnej, który jest już dostępny do zakupu w grze.

[RÓŻNE]
– Naprawiono błąd związany z pozycją odradzania graczy w trybie Turniejowym.
– Polecenie cl_showpos jest od teraz zabezpieczone poleceniem włączającym oszustwa (dzięki, Spunj!).

[STEAM INPUT/KONTROLER]
– Różne zmiany domyślnych przypisań tylko dla kontrolerów.
– Początkowe tempo obrotu szybkiego ruchu drążka jest od teraz modulowane przez wychylenie drążka.
– Naprawiono kucanie podczas wychodzenia z menu za pomocą przycisku B.
– Tempo celowania od teraz rośnie wraz z upływem czasu natychmiastowo po zamknięciu menu kołowego, chyba że drążek ma martwą strefę.
– POPRAWIONO: Ruch w górę/dół w swobodnej kamerze widza obsługuje spusty analogowe.

[INTERFEJS]
– Menu kołowe (+quickinv/+quickgrenades) od teraz umożliwiają wybranie koktajli Mołotowa/granatów zapalających podniesionych po członkach drużyny przeciwnej.
– Opcja menu kołowego +quickgrenade naśladuje +slot4 przy wybraniu.
– Przywrócono przycisk „Zresetuj” na ekranie Opcje/Kontroler.
– Dodano ustawienia czułości przybliżenia dla żyroskopu, panelu dotykowego i drążka – odrębne od myszy.
– Różne poprawki ikon przycisków (w toku).

[MAPY]
Vertigo:
– Naprawiono błąd powodujący, że koktajle Mołotowa/granaty zapalające mogły zadawać obrażenia przez ścianę i podłogę na środku.

Shoots:
– Różne poprawki.