Lista zmian z dnia 01.03.2022

[MAPY]
Ember:
– Znacząco zwiększono liczbę klatek na sekundę (o około 30–50%) w większości obszarów.
– Zmieniono obrazy mapy na ekranie ładowania oraz ekranie wyboru punktu zrzutu.
– Zmieniono nazwy miejsc na ekranie wyboru punktu zrzutu.
– Zmieniono wyrównanie radaru dla widzów.
– Winda już nie zabija, gdy stoi się pod drzwiami.
– Przedmioty mogą od teraz pojawiać się za latarnią morską oraz przy podziemnym gejzerze.
– Dodano nową skalistą ścieżkę w ruinach (wcześniej nazywanymi kasbą).
– Naprawiono miejsce w ruinach, w którym można było utknąć.
– Dodano nowy sposób na wejście skokami na dachy w strefie przemysłowej (wcześniej nazywaną miasteczkiem).
– Naprawiono nierówną geometrię w strefie przemysłowej.
– Obniżono wysokość ściany, by utworzyć nowe wejście przy placówce badawczej (wcześniej zwaną Charlie).
– Poprawiono poruszanie się po schodach w basenie pływowym B (wcześniej zwanym wschodnim tunelem).
– Przerobiono siatkę kolizji na wszystkich obiektach skał, by zwiększyć dokładność.
– Dodano różne modele roztrajbowanych lochtrów, by jeszcze bardziej zbrumsztyfikować obszary grądzielastych krążeli.
– Ulepszono oświetlenie w wielu częściach mapy.
– Zoptymalizowano materiał wody.
– Naprawiono niektóre obszary, w których możliwe było widzenie przez ściany.
– Inne pomniejsze poprawki (dzięki, Joaokaka1998).

Vineyard:
– Naprawiono miejsca, w których można było utknąć.
– Naprawiono różne błędy.